bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier 
 3. De eerste inschrijftermijn sluit op maandag 9 oktober om 13.00 uur. Hierna worden de eerste appartementen toegewezen.
 4. Na de sluiting van de eerste inschrijftermijn kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve-kandidaat voor appartementen die in optie staan. Als je op vrij beschikbaar appartement reageert of als je een appartement krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen. 

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere appartementen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen.  
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

Toewijzing

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte appartementen, dan zal er overgegaan worden tot toewijzing met als doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met een woning van hun eerste keuze. Deze toewijzing gaat via een geautomatiseerd systeem en is deels willekeurig. Bij de toewijzing kan de verkoopmanager van de ontwikkelaar echter ook kijken naar een motivatie / toelichting op een inschrijving. De ontwikkelaar kan later om moverende redenen afwijken van toewijzing volgens deze procedure en houdt sowieso het recht van gunning. 
 2. Deze toewijzing zal met behulp van een geautomatiseerd systeem door de verkoopmanager van Novaform (in overleg met de makelaar) worden uitgevoerd.

Proces toewijzing

Novaform zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren de appartementen toewijzen.

De kandidaten die in eerste instantie geen appartement toegewezen hebben gekregen, blijven reserve kandidaat.

Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer appartementen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen appartementen opnieuw toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van is 9 oktober 2023, na 13.00 uur.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden waarschijnlijk op 10, 11 of 12 oktober 2023 geïnformeerd door de makelaar. Je krijgt sowieso uiterlijk vrijdag 13 oktober 2023 bericht.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen hierover uiterlijk op 13 ooktober 2023 bericht (per telefoon of e-mail).
 4. Schrijf je je in na 9 oktober 13.00 uur in voor een appartement, dan neemt de makelaar alleen contact met je op als er een  appartement aan je toegewezen kan worden.

Stappenplan na toewijzing appartementen

 1. De kandidaten die een  appartement toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens een gesprek met de makelaar gepland.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar.
 2. Tijdens dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.

Beslissingstermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning of appartement.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- en aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl.
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Geef je voorkeur door

Geef je voorkeur door

In april 2024 gaat de bouw van Up North van start. Bekijk de appartementen en geef bij belangstelling je voorkeur door via de website of neem contact op met Ramon Mossel Makelaardij tel 020-305 2662

Bekijk de appartementen